10 faktů:

1. Čtete tento komentář
2. Teď si říkáte, že tohle je
blbost
4.Nevšimli jste si, že jsem
přeskočil 3.
5. Teď to kontrolujete
6. Smějete se
7. Stále čtete tento komentář
8. Víte, že všechno, co jste
četli, je pravda
10. Nevšimli jste si, že jsem
přeskočil 9.
11. Teď to kontrolujete
12. Nevšimli jste si, že tento
komentář má pouze 10 faktů